نوشته هایی با برچسب "فضای مجازی"

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

فضای مجازی و هیاهوی آن…

پرند زاهدی مدتهاست که از گُر گرفتن با هر تبى از تبارِ مجازى اجتناب کردم اما درجه دما و داغىِ این تب انگار این بار قصد ندارد تنها با حرف و هیاهو و هذیون و هتک حرمتِ حریفِانِ فرضى پایان گیرد!عزمى کرده راسخ که به جانِ سینما رسوخ کند و چون داغِ نشسته بر پیشانى […]